Millora contínua / processos

Com ho fem

Busquem la millora de la vostra organització amb la utilització d’eines d’organització i millora contínua en els vostres processos

Organització

Processos de millora contínua, Direcció estratègica
Sistema de gestió
resultats | com ho fem
cbf consultors logotip

Anàlisi estratègic
Avaluació, selecció i implantació d’estratègies

A partir de la vostra expertesa en l’elaboració del vostre producte i/o prestació del vostre servei, us dissenyem, mantenim i supervisem el sistema de gestió més adient.

Ens focalitzem en l’àmbit més significatiu per la vostra organització: Qualitat, Medi Ambient, Seguretat Alimentària, I+D+i, Prevenció de Riscos Laborals, Estalvi i Eficiència Energètica.

Busquem la millora de la vostra organització amb la utilització d’eines d’organització i millora contínua:

  • Lean Management
  • SMED
  • AMFE
  • 5S’s
  • Diagrames causa-efecte
  • Gestió per Processos
  • A3

Els sistemes de gestió el formen persones. Ens la nostra feina hi donem especial importància ja que es crític per la gestió del canvi (formació, conscienciació)

Us ajudem a establir un sistema d’informació per donar suport a les decisions:

Quadre de comandament

Seguiment i mesura dels processos

Organització

Direcció estratègica

Anàlisi estratègic
Avaluació, selecció i implantació d’estratègies

Sistema de Gestió

A partir de la vostra expertesa en l’elaboració del vostre producte i/o prestació del vostre servei, us dissenyem, mantenim i supervisem el sistema de gestió més adient.

Ens focalitzem en l’àmbit més significatiu per la vostra organització: Qualitat, Medi Ambient, Seguretat Alimentària, I+D+i, Prevenció de Riscos Laborals, Estalvi i Eficiència Energètica.

Busquem la millora de la vostra organització amb la utilització d’eines d’organització i millora contínua:

• Lean Management • SMED • AMFE • 5S’s • Diagrames causa-efecte • Gestió per Processos • A3

Els sistemes de gestió el formen persones. Ens la nostra feina hi donem especial importància ja que es crític per la gestió del canvi (formació, conscienciació)

resultats | com ho fem

Us ajudem a establir un sistema d’informació per donar suport a les decisions:

Quadre de comandament

Seguiment i mesura dels processos